Email

חברי הסיעה

אורית יפת הלוי

אורית יפת הלוי
בנקאית בכירה בבנק אוצר החייל. בת 37 נשואה פלוס 2, ילידת הארץ.

בעלת תואר ראשון בכלכלה ומדעי החברה של אוניברסיטת בר אילן . עוסקת גם בכתיבה וקולנוע.

חברי סיעת "יש אלטרנטיבה"

UNHIDE THIS!!!!

תמיד אשמח לתגובה ממך!