Email

חברי הסיעה

שוטה אלאשווילי

רפאל מזור
בן 65, נשוי + 3, יליד ברית המועצות. טכנאי אלקטרוניקה, רכז שכונה לשעבר בחברת עמיגור העוזרת לעולים חדשים בדיוק בארץ, מנהל מדור מכשור ופרוייקטים לשעבר בבית זיקוק אשדוד. אחראי על תשתיות תקשורת וחשמל במפעל.

פעיל ציבור במגוון תחומים. מנהל עמותת הריטב"א משנת 1993.

חברי סיעת "יש אלטרנטיבה"

UNHIDE THIS!!!!

תמיד אשמח לתגובה ממך!