Email

הפעם יש אלטרנטיבה

אני מתחייב!

אשדוד שייכת לכם - התושבים שגרים בה. הדברים שמפריעים לכם צריכים להיות בראש סדר העדיפויות.

זה לא מסובך, זה רק עניין של רצון. ואני רוצה!

 • לא יותר מ-2 קדנציות!
 • שקיפות מלאה!
 • מעשים לא דיבורים!
 • מנהיגות ללא עסקנים!
 • עסקים ימשיכו לפעול בשבת!
 • ארגון מחדש ויעול מוסדות העירייה!
 • עדיפות לאשדודים במכרזים!
 • להכשיר דור צעיר להנהגה!
 • פתרונות חניה במקום דוחות!
 • פארק אשדוד ים - לתושבי אשדוד בלבד!
 • פיתוח כלל החופים המוכרזים!
 • שירותים עירוניים און ליין!
 • מצלמות בכל הגנים!
UNHIDE THIS!!!!

תמיד אשמח לתגובה ממך!