Email

מצע בחירות

יש אלטרנטיבה - בראשות אפרים מיכאלי

הנה הגיע הזמן והחזון מתחיל להתגשם. בעיר אשדוד מתגוררים מגוון רב של יהודים, קיבוץ גלויות, תושבים שעלו לישראל מ-100 מדינות שונות, ילדיהם ,צאצאיהם וילידי הארץ. אתה ובני ביתך שותפים ליצירת הווי והתרבות האשדודית. גם לך יש זכויות רבות ונכסים רבים בעיר אשדוד, לפי החוק כתושב בעיר .

בשנים האחרונות המרקם העדין של חיים ביחד נפרם, בגלל: משגים, החלטות לא הגיוניות והתנהלות לא נכונה של הנהלת העיר אשדוד. הסטטוס קוו נפגע. התושבים יצאו להפגנות במשך חודשים ארוכים, מרדו בשלטון העיר ומבקשים להחליף אותם בחדשים. התושבים מחפשים ומבקשים בתפקיד ראש העיר אשדוד אדם עם יכולות מנהיגות, עשיה מוכחת, ויושרה אישית שלא מוטלת בספק.

אני מוכן לאתגר הזה והחלטתי להעמיד את עצמי לתפקיד ראש העיר אשדוד.

לצורך כך הקמתי רשימה שתתמודד בבחירות לעיריית אשדוד ב-30 לאוקטובר 2018.

אני, המועמד היחידי, החדש, ומבקש את אמונך בניהול העיר היקרה שלנו אשדוד.

אני מחליט לקבל עלי משימה ראשונה במעלה והיא משימת שיפור עתידה של העיר אשדוד למען איכות חיים טובה יותר – עבורנו ועבור ילדינו.

רשימת "יש אלטרנטיבה" בראשותי מציגה בפניכם את מצע הבחירות, תוכניתי ליישום כשאבחר, ובו תיקווה לעתיד טוב -לצדק חברתי, שוויון הזדמנויות לכלל התושבים , אחדות העם ,בשורה לדור הצעיר: להשכלה, לעבודה טובה ולמגורים בר השגה בעיר. בחזוני תהפוך אשדוד לעיר מודרנית, עיר הייטק ועסקים, עיר תיירות ונופש, עיר שוקקת חיים, עיר ללא הפסקה, עיר מטרופולין המהווה בירה שלטונית ועסקית לאזור לכיש כולו.

תושבי אשדוד היקרים:
אני זקוק לכם, לכל אחד ואחת מכם, לאמונכם ולסיועכם!

בואו יחד, נשלב ידיים, נצעד ביחד ,ונגשים את החזון.
תמיד שלכם אפרים מיכאלי

עיקרי המצע

UNHIDE THIS!!!!

תמיד אשמח לתגובה ממך!